TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Căn cứ vào công văn số 44/PGDĐT-CTTT ngày 02/3/2020 của PGD&ĐT huyện Văn Giang V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Trường Tiểu học đã tổ chức hội nghị họp BGH nhà trường với GVCN các lớp và Chi hội trưởng phụ huynh các lớp làm công tác tuyên truyền phối kết hợp với PHHS chuẩn bị các điều kiện tổt nhất đón các em học sinh đi học trở lại.

 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường triển khai công văn số 44/PGDĐT-CTTT ngày 02/3/2020 của PGD&ĐT huyện Văn Giang V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại .

Sau khi triền khai GVCN, PHHS nhất trí thực hiện theo nội dung công văn và phối kết hợp với nhà trường chuẩn bị các điều kiện  đón các em học sinh đi học trở lại.

Trong hội nghị đó bà Dương Thị Tuyến PHHS học sinh lớp 2A6 có tặng nhà trường cùng học sinh 70 lọ dung dịch rửa tay khô. Đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhà trường cùng học sinh để đẩy lùi dịch Covid-19.

Thay mặt nhà trường, đ/c Nguyễn Thị Tuyết trân trọng cảm ơn và mong bà tiếp tục đồng hành quan tâm tới nhà trường trong gian tới!

Sau đây là một sô hình ảnh tại hội nghị:


Bài viết liên quan